Salgs- og leveringsbetingelser

SEXDOLLS.NO

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Sist endret: May 03, 2019.

  

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom www.sexdolls.no, heretter kalt Rosier AS til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon fra Rosier AS er bare tilgjengelig på norsk.

Man kan benytte VISA, Mastercard, Klarna (faktura og delbetaling) når man handler fra Rosier AS. Ved betaling med kredittkort trekkes beløpet i sin helhet når varene sendes, ved betaling med Klarna overdras kravet til Klarna Finans AS etter betingelser som må godkjennes før en ordre kan fullføres.

For å kunne handle fra Rosier AS må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi har gratis frakt på alle sexdukker og leverer over hele verden

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. I bunnen av denne siden finner du linker til alle lovene. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

Parter

Selger er Rosier AS, Otte Rømersgate 1B, 1630 Gml Fr Stad, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: NO 920 813 798, telefon: 405 15 353, e-post: Kundeservice@sexdolls.no. Der det skrives ”oss” eller ”vi” henvises det til Rosier AS.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Rosier AS blir samtidig bundet av din bestilling så lenge denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett som er nærmere omtalt i punkt 13.

Når Rosier AS mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren ved å automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Er det avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen er det å anse som et nytt tilbud fra oss, som du kan velge å akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak fra dette kan forekomme, se punkt 4 (Opplysninger) for mer informasjon.

Opplysninger

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil i spesifikasjoner, tekst, pris og annen informasjon på våre nettsider kan forekomme.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av din bestilling, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Alle produkter vi selger kan brukes i Norge.

Det følger med bruksanvisning på produkter som krever dette, i hovedsak er disse på engelsk dersom ikke annet er oppgitt.

Henvendelser til Rosier AS vil bli besvart innen 48 timer innenfor vår kontortid.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Leveranser til andre land enn Norge selges uten tillegg av merverdiavgift.

Prisgaranti

Rosier AS tilbyr en prisgaranti hvor du får samme pris dersom du finner et produkt til en lavere pris enn tilsvarende produkt hos Rosier AS. Prisgarantien gjelder før bestilling og inntil 30 dager etter bestillingen er registrert. Må det påregnes gebyrer og/eller avgifter i forbindelse med fortolling, frakt eller lignende er det sluttsummen inkludert disse kostnadene som gjelder. Prisgarantien gjelder ikke kampanjevarer eller andre tidsbegrensede tilbud.

Rabattkoder

Rabattkoder fra Rosier AS kan ikke kombineres med andre rabattkoder eller rabatter. Du får alltid høyeste tilgjengelige rabatt pr. produkt. Gavekort eller rabattkoder med rabatt i kroner vil ikke kunne deles opp over flere ordre, eller utbetales i penger.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp med VISA, Mastercard og Klarna (faktura og delbetaling).

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.

Vi belaster kortet når varene blir sendt fra oss eller en av våre underleverandører. Ved delleveranser belaster vi kun for de varene som sendes. Er det flere del leveranser, vil ordrens totale fraktbeløp belastes ved første sending.

Går det lang tid fra bestilling til varene sendes, kan det hende at banken tar vekk reservasjonen på kontoen din. Vi vil allikevel foreta trekk av kortet for varene som sendes, med mindre du har avbestilt på forhånd.

Hvis vi ikke får trukket beløpet ved sending av varene, forbeholder vi oss retten til å kansellere hele eller deler av ordren.

Tilbakebetaling

Du har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager dersom du velger å heve kjøpet (se lov om angrefrist, punkt 14). Regelen gjelder fra den dagen vi mottar henvendelsen fra deg. Dersom vi foretar omlevering eller tar tilbake en vare ved reklamasjon, vil eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra vi har mottatt den reklamerte varen.

Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor tidsfristen angitt i ordrebekreftelsen. Rosier AS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene heve avtalen, kreve at kjøpet blir oppfylt, eller kreve erstatningsvare fra oss.

Uavhentede pakker

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil vi belaste deg et gebyr på kr 500,- inklusiv merverdiavgift for uavhentet forsendelse. Dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader. Du vil motta en faktura fra oss på dette beløpet, ved forhåndsbetaling vil tidligere innbetalt beløp på ordren bli tilbakebetalt i sin helhet.

Undersøkelse

Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Ved eventuelle mangler, ta straks kontakt med kundeservice som vil hjelpe deg med å rette opp feilen.

Hvis produktet er skadet under transport må du ta vare på emballasjen og produktene, og levere dette på Posten. Der vil du få et skadeskjema som må fylles ut, og varene må sendes tilbake til oss sammen med skjema. Vi kan ikke sende ut ny vare før dette er gjort, da dette er transportskade, og ingen reklamasjonssak.

Reklamasjon

Dersom produktene har mangler kan du etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Mangelen må være vesentlig før heving kan foretas.

Mangelen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Mangler du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som en mangel som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om mangler ved produktene overbringes oss, av bevishensyn, skriftlig. Benytt vårt returskjema ved slike henvendelser. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen og senest innen to måneder. For mer informasjon kan du kontakte oss på telefon 405 15 353 eller epost kundeservice@sexdolls.no.

Rosier AS vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter fakturadato, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter punkt 14.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten kan bortfalle i visse tilfeller, disse er spesifisert i siste avsnitt.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

Returneres ikke produktet i tilnærmet samme mengde og stand som når du mottok det, vil vi kunne redusere returbeløpet etter verdiforringelsen bruken av varen har forårsaket.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss, forutsatt at produktene som returneres er forsvarlig emballert.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje, manualer, kabler mv., sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

NB! Angreretten gjelder ikke for tilpassede sexdukker. Disse dukkene blir laget etter dine spesielle ønsker og spesifikasjoner (spesialbestilling). På grunn av dette gjelder ikke angreretten (ref. angrerettloven, paragraf 22, del E).

NB! Angreretten gjelder ikke for intim- og hygieneprodukter dersom du har tatt i bruk produktet eller brutt emballasjen. Ved kjøp av dildo, vibrator eller lignende anbefaler vi at du leser nøye på produktarket til varen inne på nettsiden vår. Vi videreselger ikke returnerte produkter, du kan derfor være helt trygg på at produktet du mottar ikke har vært testet/brukt (ref. angrerettloven, paragraf 22, del G).

Kontakt oss gjerne på epost kundeservice@sexdolls.no eller telefon 40 51 53 53 ved påberopelse av angrerett, eller dersom du har spørsmål rundt dette.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter fakturadato, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se punkt 13 for mer informasjon om reklamasjon.

Personopplysninger

Rosier AS behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Du vil når som helst ha mulighet til å trekke tilbake dette samtykket.

Rosier AS kommuniserer elektronisk med våre kunder. Du vil alltid få muligheten til å reservere deg mot fremtidig kommunikasjon.

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp.

Personopplysninger blir kun utlevert hvis du har aktivt samtykket i det, når det er nødvendig for å få gjennomført en avtale med deg eller i lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via telefon 40 51 53 53 eller e-post kundeservice@sexdolls.no.

Informasjonskapsler

Rosier AS benytter informasjonkapsler (cookies, dvs. små informasjonsfiler i tekstformat) for å ta bedre vare på deg som kunde. Disse informasjonskapslene tar vare på din handlekurv når du blar mellom sidene i vår butikk, og husker generelle innstillinger som innlogging til ”Min Side” og andre steder som krever innlogging med brukernavn og passord. Rosier AS bruker også informasjonskapsler fra Google for måling av trafikk på våre nettsider. Samtykker du ikke til dette kan du slå av bruken av Informasjonskapsler eller Cookies i din nettleser.

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget i nærheten av der du bor. Rosier AS følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Lover og regler

 

TERMS & CONDITIONS

 

SEXDOLLS.NO

TERMS & CONDITIONS

Last modified: May 03, 2019.

 

1. General

These terms & conditions applies to all sales of products and services through www.sexdolls.no, hereafter called Rosier AS to consumers.

The terms & conditions, together with your order, confirmed through an order confirmation, constitute the total contract basis for the purchase. The terms & conditions and other information from Rosier AS are only available in Norwegian and English.

You can use VISA, Mastercard and Klarna (invoice and partial payment) when shopping from www.sexdolls.no. When paying by credit card, the amount is deducted in its entirety when the products are shipped from our warehouse in Norway, or our suppliers in China. When paying with Klarna, the requirement is transferred to Klarna Finans AS under conditions that must be approved before an order can be completed.

To be able to shop from www.sexdolls.no you must have turned 18 years old. If you are under the age of 18, you can get an adult, for example a guardian, to shop for you.

We have free shipping on all sex dolls and deliver worldwide.

Consumer purchases are, among other things, regulated in the Consumer Purchase Act, the cancellation Act, the Marketing Act, the Personal Data Act and the e-commerce Act. At the bottom of this page you will find links to all the laws. Where in these terms & conditions there are requirements for writing, this is fulfilled by using e-mail, text message to mobile phone (SMS), letter, fax, etc.

2. Parties

The seller is Rosier AS, Otte Rømers Gate 1B, 1630 Gml. Fr. Stad. Registered in the Brønnøysund register (www.brreg.no) with org. no .: NO 920 813 798, telephone: +47 405 15 353, e-mail: kundeservice@sexdolls.no. Where "us" or "we" are written please refer to Rosier AS.

The buyer is the person who is stated as the buyer in the order, and hereinafter referred to as "you" or «your».

3. Ordering

Your order is binding when the order is registered on our server. Rosier AS is also bound by your order as long as it does not deviate from what is offered by us in our online store, our marketing or otherwise. You nevertheless have the right to cancel the purchase in accordance with the Right of cancellation Act, which is discussed in more detail in section 13.

When Rosier AS receives your order, we will confirm the order by automatically sending you an order confirmation email. Please read the order confirmation carefully when you receive it and check if the order confirmation is in accordance with the order.

If there is a discrepancy between your order and the order confirmation, it is considered a new offer from us, which you can choose to accept or refuse. However, you have the right to claim your original order if this is in accordance with what we have offered. Exceptions to this may occur, see section 4 (Information) for more information.

4. Information

We strive to provide our customers with accurate information about our products as possible. We take precautions that typing / printing errors in specifications, text, price and other information on our website may occur.

Furthermore, we reserve the right to cancel all or part of your order if the product is sold out. In case of sold out situations you will receive notice of this, possibly together with information about what we can offer instead. You will have the opportunity to accept our new offer with the changes we make regarding your order or cancel the order.

All sex dolls on our website are 140cm or above and approved in Norway.

For products that require instructions, this will be included in the package. Mainly these are in English unless otherwise stated.

Inquiries to Rosier AS will be answered within 48 hours within our office hours.

5. Prices

All prices are inclusive of VAT in Norway. The total cost of the purchase will appear before the order and include all expenses associated with the purchase as expenses for postage, shipping, packaging etc.

Deliveries abroad are sold without the addition of VAT. The same applies to deliveries to Svalbard, the Norwegian Continental Shelf or other remote Norwegian lands.

6. Price guarantee

www.sexdolls.no offers a price guarantee where you get the same price if you find a product at a lower price than the corresponding product at www.sexdolls.no. The price guarantee applies before ordering and up to 30 days after the order is registered. If charges and / or fees are to be expected in connection with customs clearance, freight or the like, it is the final sum including these costs that apply. The price guarantee does not apply to promotional items or other time-limited offers.

7. Discount codes

Discount codes at www.sexdolls.no cannot be combined with other discount codes or discounts. You always get the highest available discount per. product. Gift certificates or discount codes with a discount in kroner will not be split over multiple orders, or paid in cash.

8. Payment

To buy from our website you can use VISA, Mastercard, Klarna (invoice and partial payment) at your choice.

When using a card, the purchase price will be reserved on the card when ordering. If reservation cannot be made, we reserve the right to cancel the booking. You will receive information on any such cancellation.

We charge the card when the goods are shipped from us or one of our subcontractors. For part deliveries, we only charge for the products that are shipped. If there are several parts deliveries, the total shipping amount of the order will be charged at the first shipment.

If it takes a long time from ordering to the products being shipped, the bank may take the reservation away from your account. We will nevertheless deduct the card for the products being shipped, unless you have canceled in advance.

If we do not receive the amount when shipping the products, we reserve the right to cancel all or part of the order.

9. Refund

You have the right to have the entire purchase amount refunded within 14 days if you choose to cancel the purchase (see Act on cancellation paragraph 14). The rule applies from the day we receive the inquiry from you. If we make a replacement or take back a product by complaint, any shipping costs will be refunded within 14 days after we have received the item.

10. Sale

We often have sales on products that are going out of our product range. all prices in this category apply as far as the warehouse reaches.

11. Delivery

Delivery of the products takes place in the manner, at the place and within the deadline stated in the order confirmation. Rosier AS has the risk of the products until they are taken over by you, that is, when you have received the products in your possession.

If the delivery of the products is delayed, we will provide you with information as soon as we have knowledge of it, together with information about and possibly when delivery can take place, or if the product (s) are sold out.

Depending on the nature of the products and the length of the delay, you may, in the circumstances, terminate the agreement, demand that the purchase be met, or require replacement products from us.

12. Unclaimed packages

If you fail to collect the parcel at the post office, we will charge you a fee of NOK 500, including VAT for uncollected shipping. This is to cover our return shipping costs and our storage handling costs. You will receive an invoice from us on this amount. By prepayment, the previously paid amount on the order will be refunded in full.

13. Examination

Once you have received the products, you should, as soon as you have the opportunity to do so, check whether the delivery is in accordance with the order confirmation, whether the products have been damaged during transportation or whether the products have faults or defects otherwise.

In case of any defects, contact customer service immediately, which will help you rectify the error.

If the product is damaged during transport, you must take care of the packaging and the products and deliver it to the post office. There you will get a claim form that needs to be filled out and the goods must be returned to us along with the form. We cannot send out new products until this is done, as this is transport damage, and no complaint case.

14. Complaints

If the products have defects, you can, according to the circumstances, demand correction, replacement, price reduction, compensation or that the purchase is lifted. The shortage must be significant before raising can be done.

The deficiency must exist when you get the products in your possession. However, deficiencies that you notice within six months of receiving the products should normally be considered a defect that has occurred before you received the products.

Notifications of deficiencies in the products are communicated to us in writing, by way of evidence. Use our return form which will be sent to you by e-mail for such inquiries. This must be done within a reasonable time after you discovered the defect and no later than two months. For more information, please contact us by phone +47 405 15 353 or e-mail: kundeservice@sexdolls.no

Rosier AS will confirm receipt of all complaints in writing. We will also confirm in writing the receipt of products returned to us for inspection or error correction.

The right to a complaint applies for two years after the invoice date, or five years if the product is intended to last substantially more than two years. The right to a complaint comes in addition to the right of cancellation under the paragraph 14.

15. Right of cancellation

The right of cancellation gives you the right to undo your purchase. The right of cancellation applies to products and to certain services. The right of cancellation may lapse in certain cases, these are specified in the last section.

The right of cancellation assumes that you notify us not later than 14 days after you receive the delivery. If you have not received a right of cancellation form either in the order confirmation or on delivery of the products, this deadline is extended to three months.

If the product is not returned in approximately the same amount and condition as when you received it, we will be able to reduce the return amount after the impairment has caused the use of the product.

All products must be returned to us within a reasonable time. Any return shipment must be paid by you. We have the risk of shipping back to us, provided the returned products are properly packaged.

We are obliged to repay to you what you have paid including shipping for the shipment to you, handling fee, etc. Refund must be made within 14 days after we receive the product from you or pickup or the product is available to us.

The product is returned to us including original packaging, manuals, cables, etc., together with the right of cancellation form. Further details on how to use the right of cancellation can be found in the right of cancellation form.

NB! The right of cancellation does not apply to custom made sex dolls. Ordering these is adapted to your personal preferences (special order). Because of this, the right of cancellation does not apply (ref. the right of cancellation law, paragraph 22, part E).

NB! The right of cancellation does not apply to intimate and hygiene products if you have used the product or broken the packaging. When buying a dildo, vibrator or similar we recommend that you read the product sheet carefully on our website. We do not resell returned products, so you can be assured that the product you receive has not been tested / used (ref. the right of cancellation law, paragraph 22, part G).

Feel free to contact us by email: kundeservice@sexdolls.no or phone +47 405 15 353 when invoking the right of cancellation, or if you have any questions about this.

16. Warranty

Our warranties do not imply any limitations on the complaint deadline for products under the Consumer Purchase Act. The complaint deadline is two years after the invoice date, or five years if the product is intended to last substantially more than two years. See section 13 for more information about complaints.

All warranties given by manufacturers or suppliers apply in Norway.

17. Personal information

Rosier AS basically only processes personal information that you provide to us and which are necessary for us to be able to fulfill our obligations to you.

In cases where we also process personal information for other purposes, for example, to send you information about sales etc., this is done only when you have consented to it. Before you consent, you must be informed of what the information will be used for and by whom. You will at any time have the opportunity to cancel this consent.

Rosier AS communicates electronically with our customers. You will always be able to reserve yourself for future communication.

We reserve the right to request a social security number in order to check creditworthiness by credit purchase.

Personal data is only provided if you have actively consented to it, when it is necessary to have an agreement with you or in legal cases.

If you have any questions about personal information related to you, or wish to make use of your rights to correction, blocking, deletion, etc. according to the Personal Data Act, you can contact us by phone +47 405 15 353 or e-mail: kundeservice@sexdolls.no.

18. Cookies

Rosier AS uses information cookies (which are small information files in text format) to take better care of you as a customer. These cookies take care of your shopping cart when browsing the pages of our store, and remember general settings such as logging in to "My Page" and other places that require login with a username and password. Rosier AS also uses cookies from Google to measure traffic on our website. If you do not agree to this, you can turn off the use of Cookies in your browser.

19. Security for unpaid purchase

We have security for unpaid purchase on the delivered products until the purchase price including interest and costs is paid in full.

20. Disputes

The parties shall endeavor to resolve any disputes amicably. If this does not succeed, you can bring the case to the Consumer Dispute Committee near where you live. Rosier AS follows the decisions of the Consumer Complaints Committee. All disputes shall be resolved in accordance with Norwegian law. If the case is brought to the courts, it will be settled in your (the buyer's) jurisdiction, it will normally be close to where you live.

21. Laws and regulations

 

 

       

      ABONNER PÅ VÅRE NYHETSBREV!